gototopgototop

webmail

Saturday, September 26, 2020
Kontakti

KontaktStotinu godina tradicije rudarenja u Rudniku "Breza" u Brezi obavezuje nas da tu tradiciju čuvamo i njegujemo, kao i da saradnju sa našim sugrađanima, našim saradnicima i vjernim kupcima unapređujemo i poboljšavamo na obostrano zadovoljstvo. Naš menadžment i naši uposlenici su vam na usluzi, slobodno nam se obratite radi saradnje ili potrebnih informacija.

 

 

 

Adresa:

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,

Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza

Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

 

E-mail: info (@) rmubreza.ba

Web: http://www.rmubreza.ba

 

Kontak telefoni:

CENTRALA, tel: +387 32 784 300

DIREKTOR, tel/fax: +387 32 783 581

IZVŠNI DIREKTOR ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE, tel: +387 32 783 580

IZVRŠNI DIREKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE, tel/fax: +387 32 783 582

NABAVA, tel/fax: +387 32 784 754 / JAVNE NABAVKE, tel/fax: +387 32 781 559

PRODAJA, tel/fax: +387 32 783 586 / E-mail: prodaja (@) rmubreza.ba

FINANSIJE, tel/fax: +387 32 785 968

Hvala Vam na ukazanom povjerenju!

 

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube