gototopgototop

webmail

Sunday, May 26, 2024
Alija Sirotanović

Čovjek kome je rad bio način življenja, legenda koja je inkarnacija običnog čovjeka, gorostas pitoma pogleda i golubijeg, ali junačkog srca, koji je zauvijek obilježio jedno vrijeme dajući herojski obol sjetnoj rudarskoj duši.

alija-sirotanovic_ispunjen-planSvjetski rekord u iskopu uglja je oboren - rekorder na rukama komorataAlija Sirotanović je, sa svojih osam komorata, za osam sati rada iskopao 152 tone ugljena (253-ja kolica), prebacio normu za 215%, srušio dotadašnji rekord Stahanova za 50 tona i postigao svoj svjetski rekord u iskopu ugljena.

Iz jame poznate kao 'Rov vojvode Putnika', 24. jula 1949. godine 152 tone crnog zlata, utovarenog u 253 'hunta', bljeskajući pod blijedim svjetlom karbidnih lampi, zauvijek je otrgnuto iz karbonskih njedara zemlje postajući granitno trajnim spomenikom jednom vremenu i jednom čovjeku, jednom dobu i ljudima jedne male doline antičke prošlosti i iskonske snage.

U toku 1946. godine uvodi se novi način rada, zasnovan na takmičarskom elanu, a isti način rada prenosi se i u naredne 1947. i 1948. godinu, pa se u ovim godinama zapaža osjetan rast godišnje proizvodnje u odnosu na proizvodnju ostvarenu 1945. godine. Novi način rada ima takmičarski karakter, pospješuje rad pojedinaca i radnih brigada (radnih grupa), a prenosi se na sve zaposlene.

Nikola Škobić, heroj rada, koji je sa svojom brigadom samo dva dana poslije rekorda Alije Sirotanovića, 29. 7. 1949. godine, prebacio njegov rekord za 14 tona, čime je otpočela serija obaranja rekorda.Nikola Škobić, heroj rada, koji je sa svojom brigadom samo dva dana poslije rekorda Alije Sirotanovića, 29. 7. 1949. godine, prebacio njegov rekord za 14 tona, čime je otpočela serija obaranja rekorda.Tako pojedine brigade prebacuju svoje dnevne norme za 50% i više procenata. Takmičarski način rada u prvi plan dovodi jedan broj udarnika od kojih neizostavno treba spomenuti:

  • Aliju Sirotanovića, udarnik 12 puta,
  • Nikolu Škobića, udarnik 12 puta,
  • Stjepu Vidovića, udarnik 9 puta,
  • Franju Špoljarića, udarnik 8 puta,
  • Vejsila Jusića, udarnik 8 puta i
  • Ibru Kulića, udarnik 3 puta.

Rezultate koje su postigli naprijed navedeni rudari-udarnici, rezultati su i članova njihovih brigada. Oni su uglavnom, kao dobrovoljci ili odabrani radnici, predstavljali prvog čovjeka grupe (brigade) i u okviru toga obavljali dio poslova na radilištima. Rekordima Alije Sirotanovića i Nikole Škobića počelo je socijalističko takmičenje za visoku produktivnost rada. Takmičenje se ubrzo proširilo i na ostale rudnike u NR BiH i tadašnjoj FNR Jugoslaviji. Iz Breze ovo takmičenje je preneseno u Zenicu, zatim u Kakanj i tako po svim rudnicima tadašnje Jugoslavije. Kako se takmičenje prenosilo iz rudnika u rudnik tako su obarani rekordi u produktivnosti. Radi ilustracije evo pregleda rekorda na prostorima BiH.

Ime i prezime rekordera
Datum
Količina uglja
Rudnik
Alija Sirotanović
24.7.1949.
152 tone
Breza
Nikola Škobić
29.7.1949
166 tona
Breza
Ibrahim Trako
17.8.1949
270 tona
Zenica
Risto Mijatović
17.8.1949
354 tona
Kakanj
Džemal Ramović
18.8.1949.
442 tona
Kakanj
Edhem Škorić
19.8.1949
396 tona
Kakanj
Abdurahman Babajić
10.9.194
1.010 tona
Banovici

Kameni portal jame 'Rov vojvode Putnika', izgrađen 1922. godine idealan je okvir za sliku ovih heroja rada, a stogodišnja prošlost vađenja ugljena u Brezi zaslužuje bar skromnu muzejsku postavku kojom bi bila ispričana herojska, ali i tragična prošlost rudarenja i života sa i od rudnika. Istinski junaci ove priče zauvijek će ostati Alija Sirotanović i Nikola Škobić, heroji rada.

 

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube