gototopgototop

webmail

Tuesday, February 27, 2024
Greška
  • Unable to fine menu item 44in rokdownload link
Kvalitativne karakteristike uglja

Kvalitativne karakteristike ugljaU niže navedenoj tabeli pogledajte uporedni prikaz kvalitativnih karakteristika pojedinih granulacija uglja.

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativne karakteristike mrkog uglja Rudnika Breza

Sadržaj

Jedinice

Sitni

Orah

Kocka

Komad

Gruba vlaga

%m/m

6,70

7,00

4,30

4,50

Higro vlaga

%m/m

4,38

4,32

4,28

4,02

Ukupna vlaga

%m/m

10,79

11,02

8,40

8,34

Pepeo

%m/m

30,61

16,93

17,18

15,61

Isparljive materije

 

36,06

37,46

37,50

37,95

Sagorljive materije

%m/m

65,01

78,75

78,54

80,37

Koks

%m/m

59,66

58,22

58,29

58,09

Cfix

%m/m

29,05

41,29

41,18

42,48

Gornja toplotna vrijednost

kJ/kg

18 874

25 330

25 221

25 674

Donja toplotna vrijednost

kJ/kg

17 937

24 393

24 137

24 737

Ukupni sumpor

%m/m

2,36

2,27

2,11

2,24

Sumpor u pepelu

%m/m

1,36

1,18

1,16

1,08

Sumpor gorivi

%m/m

1,00

1,09

0,95

1,16

Granulacija

 

Granulacija i %

mm

0 - 15

do 15

do 30

do 60

%

95,20

4,70

3,00

5,10

Granulacija i %

mm

> 15

15 - 30

30 - 60

60 - 200

%

4,80

90,80

91,80

91,80

Granulacija i %

mm

 

> 30

> 60

> 200

%

4,50

5,20

4,20

Certifikat kvaliteta uglja Rudnika Breza, izdat od strane ispitnog laboratorija Inspekt RGH Sarajevo, koji posjeduje akreditaciju po BAS EN ISO/IEC 17025 za hemiju, oblast goriva i maziva, nafta i naftni proizvodi, a možete dobiti na .

 
 

Izvještaji o kvalitetu uglja

Cijene uglja

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube