gototopgototop

webmail

Sunday, January 29, 2023

Otvoreni konkursi i oglasi.

File: 01-OPK-12268-22 Oglas za prijem radnika.pdf

pdf.png
Uploaded:
15.09.22
Modified:
15.09.22
File Size:
529 KB
Downloads:
111
Version
1.0

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos
na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci

 

Oglašava se prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u RMU „Breza“ d.o.o. Breza, na radnim mjestima kako slijedi:

1. Diplomirani inženjer rudarstva, na radno mjesto Upravnik smjene, pogon „Sretno i Kamenice“ - 1 izvršilac

2. NK radnik u jami - 29 izvršilaca

 

PODNOŠENJE PRIJAVE

Svi zainteresirani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu podnijeti u predviđenom roku od 8 dana, a koji počinje teći prvog dana od posljedne objave, na Protokolu Društva ili putem pošte na adresu poslodavca.

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljedne objave.

Preuzmi tekst oglasa

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube