gototopgototop

webmail

Thursday, September 24, 2020

Odluke o poništenju

File: 01-OPK-4239 Odluka o ponitenju postupka nabavke dugoroni kredit.pdf

pdf.png
Uploaded:
01.04.19
Modified:
01.04.19
File Size:
62 KB
Downloads:
467
Version
1.0

Poništava se Otvoreni postupak nabavke broj 165-1-2-157-3-29/19 od 12.03.2019, koji se odnosi na nabavku Bankarskih usluga odobravanja dugoročnog kredita.

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube