gototopgototop

webmail

Thursday, September 24, 2020

Odluke o poništenju

File: 01-OPK-8844-19 Odluka o ponistenju postupka - Izrada saobracajnice sa parkingom i manipulativnim prostorom za kamione u industrijskom krugu ZD RMU Breza.pdf

pdf.png
Uploaded:
26.09.19
Modified:
26.09.19
File Size:
128 KB
Downloads:
376
Version
1.0

Odluka o ponistenju postupka nabavke broj: 01-OPK-8844/19 od 13.08.2019.g. Izrada saobracajnice sa parkingom i manipulativnim prostorom za kamione u industrijskom krugu ZD RMU „Breza" d.o.o. Breza.

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube